engy consulting energie prestatie certificaat

Wat is een energie prestatie certificaat ?

De consument kan niet inschatten hoe het met de energiekwaliteit van een woonst gesteld is. Daarom werd het Energie Prestatie Certificaat (kortweg EPC) in het leven geroepen. Het Energie Prestatie Certificaat verschaft betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van een woning of appartement. De uitkomst van het EPC kan de consument meenemen in de beslissing tot het kopen of huren van een woonst. Andersom geldt dat de eigenaar (verkoper/verhuurder) van een woonst verplicht is om de bij verkoop of verhuur over een geldig Energie Prestatie Certificaat te beschikken.

Waarom een EPC label voor u verplicht is

Vanaf 1 november 2008 is het Energie Prestatie Certificaat verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Op 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook voor huurwoningen.

Minister Hilde Crevits wil tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30% verlagen. Een van de instrumenten om dit te realiseren is het Energie Prestatie Certificaat. Daarnaast komt de Vlaamse regering met de invoering van dit Certificaat tegemoet aan een Europese richtlijn uit 2002 over de energieprestatie van gebouwen.

Het EPC voor woningen lijkt op energielabels van huishoudelijke apparaten zoals afwasmachines en wasdrogers. De energiescore wordt op het EPC aangeduid op een kleurenbalk. Die geeft in één opslag weer hoe energiezuinig de woning is. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). Op het certificaat staat ook de energiescore (kengetal) die de woning behaalt en wie het rapport heeft opgesteld.

ngy consulting energie prestatie certificaat

Hoe wordt een Energie Prestatie Certificaat bepaald?

De energiescore van het Energie Prestatie Certificaat wordt berekend op grond van kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningisolatie, de zuinigheid van de verwarmingsinstallaties en de aanwezigheid van zonnepanelen. Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen/appartementen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Verder geeft de energiedeskundige op het  energie prestatie certificaat aan welke energiebesparende maatregelen genomen moeten worden om de woning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan isolatie van bepaalde ruimtes, het plaatsen van een zuinigere cv-ketel, enz.

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Het nieuwe Energie Prestatie Certificaat vanaf 2019

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het EPC ziet er helemaal anders uit en bevat nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter.

Op de EPC’s die vanaf 2019 worden opgemaakt staat nu ook een label, van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Op de EPC’s opgemaakt vóór 2019 staat nog geen label maar enkel een kengetal, uitgedrukt in kWh/m².

engy consulting energie prestatie certificaat

Bent u toch benieuwd naar het label van uw woning? Dan kunt u steeds een EPC laten opmaken. Onderstaande omzettingstabel geeft u alvast een indicatie.

Deze tabel is enkel bedoeld om een indicatie te hebben. Wilt u met zekerheid uw label kennen? Laat dan uw EPC hernieuwen. Ook als u niet van plan bent om uw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC u handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat :

  • uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. In tussentijd is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd.
  • u in tussentijd renovatiewerken heeft uitgevoerd. Niet enkele energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het plaatsen van een uitbreiding of slopen van een deel van de woning (=veranderen van de bewoonbare oppervlakte)

Een prototype van het nieuwe Energie Prestatie Certificaat kunt u hier terugvinden.

Voor meer info aangaande het EPC kunt u steeds een kijkje nemen op https://www.energiesparen.be/epc

Prijzen Energie Prestatie Certificaat

Voor een Energie Prestatie Certificaat (EPC) hangt de prijs af van een aantal parameters, zoals:

  • het soort pand (huis of appartement)
  • de oppervlakte
  • het aantal gevels (voor het Vlaamse Gewest)
  • het bestaan van plannen
  • de aanwezigheid van bijgebouwen
Soort keuring Prijs incl. BTW
EPC Appartement/Studio 225 €
EPC Huis met 2 gevels 275 €
EPC Huis met 3 gevels 275 €
EPC Villa 300 €
EPC Niet residentieel 350 €
EPC gecombineerd met een elektrische keuring Korting van 5%
EPC gecombineerd met een keuring stookolietank Korting van 5%
EPC gecombineerd met een elektrische keuring en een keuring stookolietank Korting van  7,5%

engy_consulting_bestelknop

Als energiedeskundige type A en B beschikken wij over de nodige kwalificaties en ervaring voor de opmaakt van een Energie Prestatie Certificaat en dit tegen een juiste marktconforme prijs.

Hebt u nog bijkomende vragen of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op

Engy Consulting, uw partner voor: Elektrische Keuring, keuring mazouttankairco, zonnepanelen.

Facebook