top of page
Keuring mazouttank Tongeren | Engy Consulting

KEURING mazoutTANK

Keuring mazouttank Tongeren | Engy Consulting

KEURING MAZOUTTANK

Als u voor de verwarming van uw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor de keuring van die tank.

 

Om de hoeveel tijd een stookolietank gekeurd moet worden, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

 

Lees hieronder alle info. Heeft u nog bijkomende vragen of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Keuring mazouttank Tongeren | Engy Consulting
Keuring mazouttank
 • Wat is een Energie Prestatie Certificaat (EPC)?
  De consument kan niet inschatten hoe het met de energiekwaliteit van een woonst gesteld is. Daarom werd het Energie Prestatie Certificaat - kortweg EPC - in het leven geroepen. Het Energie Prestatie Certificaat verschaft betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van een woning of appartement. De uitkomst van het EPC kan de consument meenemen in de beslissing tot het kopen of huren van een woonst. Andersom geldt dat de eigenaar - verkoper/verhuurder - van een woonst verplicht is om bij verkoop of verhuur over een geldig Energie Prestatie Certificaat te beschikken.
 • Waarom is een EPC-label verplicht?
  Vanaf 1 november 2008 is het Energie Prestatie Certificaat verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Sinds 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook voor huurwoningen. Minister Hilde Crevits wilde tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30% verlagen. Eén van de instrumenten om dit te realiseren, is het Energie Prestatie Certificaat. Daarnaast komt de Vlaamse regering met de invoering van dit Certificaat tegemoet aan een Europese richtlijn uit 2002 over de energieprestatie van gebouwen. Het EPC voor woningen lijkt op energielabels van huishoudelijke apparaten zoals afwasmachines en wasdrogers. De energiescore wordt op het EPC aangeduid op een kleurenbalk. Die kleurenbalk geeft in één opslag weer hoe energiezuinig de woning is. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). Op het certificaat staat ook de energiescore (kengetal) die de woning behaalt en wie het rapport heeft opgesteld.
 • Het nieuwe Energie Prestatie Certificaat sinds 2019
  Sinds januari 2019 zit EPC in een nieuw jasje en bevat nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter. Op de EPC’s die sinds 2019 worden opgemaakt, staat nu ook een label: van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Op de EPC’s opgemaakt vóór 2019 staat nog geen label, maar alleen een kengetal, uitgedrukt in kWh/m². Bent u toch benieuwd naar het label van uw woning? Dan kan u steeds een EPC laten opmaken. Onderstaande omzettingstabel geeft u alvast een indicatie. Deze tabel is alleen bedoeld om een indicatie te hebben. Wil u met zekerheid uw label kennen? Laat dan uw EPC hernieuwen. Ook als u niet van plan bent om uw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC u handige informatie geven. Bijvoorbeeld bij renovatieplannen. Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat: uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. In tussentijd is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd. u in tussentijd renovatiewerken heeft uitgevoerd. Niet enkele energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het plaatsen van een uitbreiding of slopen van een deel van de woning (=veranderen van de bewoonbare oppervlakte). Een prototype van het nieuwe Energie Prestatie Certificaat kan u hier terugvinden. Voor meer info aangaande het EPC kan u steeds een kijkje nemen op www.energiesparen.be/epc.
 • Kan ik de opmaak van het EPC voorbereiden?
  De keurder mag zich voor het EPC alleen baseren op wat zichtbaar waarneembaar is, of wat officieel gestaafd kan worden door de verhuurder/verkoper. Daarom is het steeds nuttig om volgende stukken klaar te leggen voor de keuring: Plannen van de woning en/of lastenboek Gedetailleerde facturen van uitgevoerde werken + technische documentatie van de gebruikte materialen. Werfverslagen of vorderingsstaten As-built plan Foto's van tijdens het bouwproces Meer info: www.energiesparen.be/de-invoergegevens-en-bewijsstukken
 • Hebt u een EPC nodig?
  Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ). Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Gebruik de online EPC-Wegwijzer om te weten of u een EPC nodig hebt, welk EPC, hoeveel EPC’s per gebouw nodig zijn, … Klik voor meer info. Op energiesparen.be vindt een overzicht van alle wooneenheden waarvoor een EPC verplicht is. Klik voor meer info.
bottom of page